Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Informace pro občany

Poslední změna: Pondělí 02.07.2018 12:15 vypršelo

Skupina ČEZ se stále častěji setkává s případy, že se někteří jedinci vydávají za jejich zaměstnance a lstivým způsobem obelhávají klienty. Z tohoto důvodu  prostřednictvím našich webových stránek informuje naše občany o svém postupu. Jako distributor elektrické energie nevybírají žádnou hotovost, nepotřebují od klientů na místě předkládat žádné doklady. Do objektu či na nemovitosti vstupují zaměstnanci společnosti ČEZ jen k účelům definovaných v energetickém zákoně např. z důvodu oprav a revize svého zařízení, odečtu elektroměrů apod. Zaměstnanci u sebe vždy mají služební průkaz s fotografií a jeho identitu lze ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860.     

Neseriózní metody některých podomních obchodníků s energiemi:

 • Používají zavádějící informace, aby vzbudili zájem a důvěru spotřebitelů. Například se neoprávněně vydávají za pracovníka, který kontroluje nebo odečítá elektroměry.
 • Vydávají se za pracovníka stávajícího dodavatele energie, který má se spotřebitelem dohodnout změnu dosavadních cenových tarifů.
 • Mylně informují spotřebitele, že jeho dosavadní dodavatel energií ukončuje činnost, a proto musí uzavřít novou smlouvu s jinou firmou.
 • Přesvědčují spotřebitele k okamžitému podpisu smlouvy. Argumentují časově omezenou nabídkou a nenechávají spotřebiteli dostatečný čas na rozhodnutí.
 • Neposkytují spotřebiteli úplnou informaci o své nabídce. Spotřebitel například až po podpisu zjistí, že za předčasné ukončení smlouvy musí zaplatit deaktivační poplatek.
 • Nabízejí paušální slevu, aniž by vycházeli ze skutečné spotřeby domácnosti a jejího cenového tarifu.
 • Neinformují o tom, že nabízená sleva je časově omezená a nekryje se s celým obdobím, po které se spotřebitel podpisem smlouvy zavazuje odebírat elektřinu.
 • Nesdělují informace o ceně zákaznického servisu nového dodavatele. Spotřebitel tak může platit i poplatky za služby, které měl doposud zdarma.
 • Zaměřují se na starší spoluobčany. Nabízejí jim klamavou slevu na dodávku energií určenou pouze pro seniory, která však ve skutečnosti neexistuje.
 • Ve výjimečných případech se může spotřebitel setkat s agresivními obchodními praktikami, kdy mu obchodník vyhrožuje a nutí jej k podpisu nové smlouvy.
 • Bezplatná Zákaznická linka Skupiny ČEZ 800 810 820.
 • www.cez.cz/nedejtese