VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

6/5 2019

Ve dnech 27. - 28. května 2019 budou přistaveny kontejnery, do kterých mohou občané odložit odpad ze svých domácností.

Kontejnery nejsou určeny pro odložení stavební suti nebo nebezpečného odpadu jako jsou například barvy, oleje, léky, baterie a podobně.

Děkujeme za pochopení.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY