Jubilanti

-

Ve vyspělých zemích, mezi něž jistě patříme, je obvyklé, že oslavenci  dostávají  nejen od nejbližších a přátel dárky. Je slušností a projevem úcty popřát všem občanům našeho městského obvodu k jejich výročí.

 

Jubilanti v měsíci prosinci

Markéta Kačmářová 94 let
Augustin Starý 83 let
Edeltruda Sýkorová 81 let
Libuše Wronová 75 let
Jarmila Svačinová 75 let
Ing. Drahomíra Dluhošová 70 let
Roman Ussarz 70 let
Rostislav Kabut 70 let
Jan Glumbík 70 let
Karel Komár 70 let
Antonín Komár 70 let
Zdenka Gatnarová 65 let
Pavel Hájek 65 let
Ladislav Holec 60 let