Jubilanti

-

Ve vyspělých zemích, mezi něž jistě patříme, je obvyklé, že oslavenci  dostávají  nejen od nejbližších a přátel dárky. Je slušností a projevem úcty popřát všem občanům našeho městského obvodu k jejich výročí.

 

Jubilanti v měsíci únoru

Erna Kočí 93 let
Marie Konečná 84 let
Adolf Stuchlik 82 let
Walter Schramek 75 let
Anna Šrámková 75 let
Jindřiška Bučková 65 let
Irma Domanská 60 let