Poskytnuté informace 2020

Poskytnuté informace na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
21.01.2020 Zaslání územního rozhodnutí a stavebního povolení k výstavbě bytových domů 1-2020 NE 1/2020
14.02.2020 Roční poplatky ze psů, náklady na útulek, jméno provozovatele útulku2-2020NE2/2020