Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Správa hřbitova

Poslední změna: Pondělí 28.11.2011 10:50

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Správa hřbitova

 2. Základní informace k životní situaci

  Hřbitov v Ostravě-Hošťálkovicích je pro veřejnost zpřístupněn:

  od 1. listopadu do 31. března od 8,00 do 19,00 hodin
  od 1. dubna do 31. října od 7,00 do 20,00 hodin

  Správce hřbitova

  Správcem hřbitova v Ostravě - Hošťálkovicích je Úřad městského obvodu Hošťálkovice.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nájemné za hrobové místa

  Nájemci hrobových míst hradí nájem ve výši dle uzavřené smlouvy o nájmu hrobového místa a to:
   -   1x ročně 
   -   na dobu 5 let
  do pokladny SMO, ÚMOb Hošťálkovice nebo na účet pronajímatele  č. 19 - 1651155369/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

  Zřizování a úprava hrob.míst

  Při zřizování a úpravě hrobových míst je uživatel (nájemce)  povinen řídit se podmínkami stanovenými správcem hřbitova (ÚMOb Hošťálkovice), které jsou dané písemně ve vydaném povolení.

  Výkop hrobů

  Na základě ústní žádosti nájemce hrobového místa výkopy hrobů pro uložení rakví zajišťuje ÚMOb Hošťálkovice. V případě úmrtí nájemce o výkop hrobu žádají pozůstalí. Správce - ÚMOb - vystavuje potvrzení pro možnost provedení výkopu (v rámci možnosti - tj. počet již uložených rakví,doba uložení apod.).

  V případě potřeby ukládání uren s pozůstatky do hrobů (i urnových) je na základě žádosti nájemce vystaveno potvrzení o možnosti uložení urny.

  Úmrtí nájemce

  V případě úmrtí nájemce hrob. místa je nutno požádat o přepis nájemní smlouvy na pozůstalé, případné dlužné nájmy hradí nový nájemce.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V případě dotazů týkajících se hřbitova, obracejte se na:

  Iva Mocková organizační úsek, správa hřbitova 599 428 105 posta@hostalkovice.ostrava.cz
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 21. Související životní situace a návody, jak je řešit
 22. Za správnost návodu odpovídá útvar
 23. Kontaktní osoba
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 25. Popis byl naposledy aktualizován

  21.01.2019

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Nejčastěji hledáte

Zde si můžete rezervovat termín pro sportovní využití sálu v Kulturním domě Hošťálkovice.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 303


Úřad městského obvodu Hošťálkovice
Rynky 277
725 28 Ostrava-Hošťálkovice


Úřední hodiny »